Esperanto taal: ontdek het Esperanto alfabet en cijfers

Wat is Esperanto?

Het Esperanto is een taal dat kunstmatig gecreëerd is en als doel heeft om mensen uit verschillende culturen en met verschillende talen internationaal vlot met elkaar te laten communiceren.

Wie ontwikkelde de Esperanto taal?

De Pool en Joodse oogarts L. L. Zamenhof publiceerde in 1887 een boek Inernacia Lingvo. Door termen te gebruiken als lingvo de Esperanto werd later Esperanto een zelfstandig naam voor deze taal.

Waar komt de naam Esperanto vandaan?

Esperanto staat voor de hopende in de Esperanto taal zelf. Het was tevens het pseudoniem van de uitvinder van het Esperanto, dr. Zamenhof waaronder hij zijn boek publiceerde.

De taal van de Esperantisten

Het Esperanto is een kunsttaal ontworpen door Lejzer Zamenhof. Het is een internationale taal die politiek neutraal is en relatief makkelijk aan te leren valt. De Esperanto taal wordt momenteel gebruikt door 2 miljoen mensen verspreid over 120 landen.

Deze kunsttaal is gemaakt om mensen uit verschillende culturen vlot met elkaar te laten communiceren. Door eenvoudige grammatica en een grote regelmaat is deze taal makkelijker aan te leren dan andere nationale talen. Doordat het een neutrale taal is kan iedereen op een evenwaardige manier met elkaar communiceren.

Het Esperanto-symbool is een groene vijfpuntige ster: deze symboliseert de 5 werelddelen en groen staat voor de hoop. Daarnaast kent het Esperanto ook een Esperanto vlag, die hierboven afgebeeld staat, ook deze vlag bevat de vijfpuntige ster. De Esperanto vlag kreeg de naam verda stelo, wat groene ster betekent.

Esperanto alfabet

Het Esperanto alfabet bestaat uit 28 letters. Hiervan zijn er 23 medeklinkers en 5 klinkers.

abcĉdef
gĝhĥijĵ
klmnopr
sŝtuŭvz

Als je goed kijkt zie je dat er bij het Esperanto alfabet in vergelijking met het Latijns alfabet (waar het Nederlands gebruik van maakt) geen gebruik gemaakt wordt van de letters Q, W, X en Y.

Esperanto cijfers

0nul10dek
1unu11dek unu
2du12dek du
3tri20dudek
4kvar50kvindek
5kvin100cent
6ses200ducent
7sep1000mil
8ok1 000 000miliono
9naŭ  

Esperanto getallen worden vrij logisch opgebouwd. Getallen die groter zijn dan 10 is de volgorde van de cijfernamen steeds dezelfde volgorde van de cijfers van het getal. Alle woorden worden apart geschreven, behalve tientallen en hondertallen: vb. 60 = sesdek, 300 = tricent. Duizendtallen worden dan weer als aparte woorden geschreven, vb. 9000 = naŭ mil

Enkele voorbeelden van Esperanto getallen

Getal in cijfersGetal in Esperanto taal
11.462dekunu mil kvarcent sesdek du
580.974kvincent okdek mil naŭcent sepdek kvar
1.935.017unu miliono naŭcent tridek kvin mil dek sep