Vanity code

Bij de Vanity code maken we gebruik van het toetsenbord van (oudere) telefoons en GSM-toestellen. Bij deze code komen letters uit het alfabet overeen met een cijfer op het toetsenbord. Hierbij is het belangrijk om te achterhalen of er gebruik gemaakt wordt van het T9 woordenboek.

Op dit toetsenbord zijn de cijfers 0 en 1 niet verbonden aan letters, daarom worden ze ook wel als spaties gebruikt. De andere cijfers representeren elk 3 cijfers, behalve 7 en 9 die zijn verantwoordelijk voor 4 cijfers.

Vanity code alfabet

Ontdek hieronder de vanity codes en bijhorende overeenkomende letters

Vanity codeLetterVanity codeLetter
2A66N
22B666O
222C7P
3D77Q
33E777R
333F7777S
4G8T
44H88U
444I888V
5J9W
55K99X
555L999Y
6M9999Z

T9 woordenboek

T9 woordenboek (T9 = text on 9 keys). Bij mobiele telefoons met cijfer/letter toetsenbord, kon gebruik gemaakt worden van het T9 woordenboek: dat is een hulp voor het invoeren van tekst. Het probeert te voorspellen welk woord de gebruiker wil schrijven aan de hand van een toetsencombinatie.

Vanity code gebruiken

De Vanity Code is niet zo simpel als gebruik gemaakt wordt van een T9 woordenboek, omdat een combinatie van cijfers meerdere woorden kan voorstellen en dus niet uniek is.

Met T9 woordenboek

Hierbij worden de cijfers slechts 1 keer ‘getypt’ en moet er een voorspelling gemaakt worden welke letter van die cijfertoets gebruikt wordt. Bijvoorbeeld 9337 kan bijvoorbeeld de combinaties ‘wees’ en ‘zeer’ maken.

Zonder T9 woordenboek

Wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van het T9 woordenboek, dan wordt het cijfer net zoveel keer gebruikt als de plaats van de letter op een toets. Bijvoorbeeld de letter F staat op de derde plaats van toets 3 en wordt dus voorgesteld als 333.

Het woord ‘zeer’ wordt voorgesteld door de combinatie 99993333777.

Vanity code - T9