Kabouter ABC

Het Kabouter ABC is een alfabet dat afkomstig is van Scouting Nederland. Bij de Nederlandse scouts is er een groep Kabouters die niet gebruik maken van gewone letters maar van het Kabouter-ABC. Deze taal is ook gekend als het Bambiliaans schrift aangezien deze kabouters wonen en spelen in Bambilië.

Dit Kabouter ABC alfabet is niet zo moeilijk: de letters die wij kennen worden vervangen door een woord waarbij de eerste letter van dat woord die letter is. Zo wordt A vervangen door appel, B door boom, …

Kabouter ABC alfabet

Hieronder kan je het kabouter ABC alfabet terugvinden en hoe deze kabouters hun Bambiliaans alfabet schrijven.

AKabouter ABC - A appelNKabouter ABC - N naald
BKabouter ABC - BboomOKabouter ABC - Ooog
CKabouter ABC - CcentPKabouter ABC - Ppijl
DKabouter ABC - D dominoQKabouter ABC - Q II
EKabouter ABC - E eendRKabouter ABC - R raam
FKabouter ABC - F flesSKabouter ABC - S ster
GKabouter ABC - G golfTKabouter ABC - T trap
HKabouter ABC - H harkUKabouter ABC - U uil
IKabouter ABC - I igloVKabouter ABC - V vlag
JKabouter ABC - J jasWKabouter ABC - W wiel
KKabouter ABC - K katXKabouter ABC - X =
LKabouter ABC - L limonadeYKabouter ABC - Y ijs
MKabouter ABC - M maanZKabouter ABC - Z zon