Quadoo

Wat is het Quadoo?

Quadoo is een alfabet waarbij alle letters en cijfers worden voorgesteld door karakters. Deze karakters worden gevormd door 6 lijnen: de zijden van een vierkant en de diagonalen ervan.

Waar komt het Quadoo vandaan?

Het Quadoo alfabet is gemaakt door Alexander Fakoó in 2008. Het is een alternatieve versie van het Moon alfabet.

Quadoo alfabet

Ontdek hieronder de symbolen die samen het Quadoo alfabet vormen.

Quadoo - AQuadoo - BQuadoo - CQuadoo - DQuadoo - EQuadoo - F
ABCDEF
Quadoo - GQuadoo - HQuadoo - IQuadoo - JQuadoo - KQuadoo - L
GHIJKL
Quadoo - MQuadoo - NQuadoo - OQuadoo - PQuadoo - QQuadoo - R
MNOPQR
Quadoo - SQuadoo - TQuadoo - UQuadoo - VQuadoo - WQuadoo - X
STUVWX
Quadoo - YQuadoo - Z
YZ

Quadoo cijfers

Ontdek snel alle symbolen die de cijfers voorstellen in het Quadoo.

Quadoo - 0Quadoo - 1Quadoo - 2Quadoo - 3Quadoo - 4
01234
Quadoo - 5Quadoo - 6Quadoo - 7Quadoo - 8Quadoo - 9
56789