Maze code

De Maze code is een code waarbij iedere letter van het alfabet vervangen wordt door een stukje labyrint. Wanneer je een woord maakt van verschillende letters word je labyrint groter en groter.

Maze code alfabet

Maze code - A Maze code - B Maze code - C Maze code - D
A B C D
Maze code - E Maze code - F Maze code - G Maze code - H
E F G H
Maze code - I Maze code - J Maze code - K Maze code - L
I J K L
Maze code - M Maze code - N Maze code - O Maze code - P
M N O P
Maze code - Q Maze code - R Maze code - S Maze code - T
Q R S T
Maze code - U Maze code - V Maze code - W Maze code - X
U V W X
Maze code - Y Maze code - Z
Z