Puzzle code

Puzzle code is een substitutieversleuteling dat gebaseerd is op Betamaze. Het is nog een vrij recente codering, uitgevonden in 2006 door Josh Ragsdell. Iedere letter of cijfer wordt in deze codering voorgesteld door een puzzelstuk.

Puzzle code letters

Hieronder kan je alle letters in het puzzle code alfabet terugvinden. Een letter wordt gevormd door een puzzelstuk met openingen en bulten aan de rechterzijde en onderkant van een puzzelstuk. Er is geen verschil tussen hoofd- en kleine letters in het puzzle code alfabet.

Puzzle code - A Puzzle code - B Puzzle code - C Puzzle code - D Puzzle code - E
A B C D E
Puzzle code - F Puzzle code - G Puzzle code - H Puzzle code - I Puzzle code - J
F G H I J
Puzzle code - K Puzzle code - L Puzzle code - M Puzzle code - O Puzzle code - P
K L M N O
Puzzle code - Q Puzzle code - R Puzzle code - S Puzzle code - S Puzzlecode - T
P Q R S T
Puzzle code - U Puzzle code - V Puzzle code - W Puzzle code - X Puzzle code - Y
U V W X Y
Puzzle code - Z
Z

 

Puzzle code cijfers

Cijfers werken net zoals bij letters in het puzzle code alfabet. Het enige verschil is dat de openingen en bulten ‘vierkant’ zijn.

Puzzle code - 0 Puzzle code - 1 Puzzle code - 2 Puzzle code - 3 Puzzle code - 4
0 1 2 3 4
Puzzle code - 5 Puzzle code - 6 Puzzle code - 7 Puzzle code - 8 Puzzle code - 9
5 6 7 8 9

 

Puzzle code ontcijferen

Als je puzzle code wil lezen, dan is de belangrijkste regel dat je bij ieder puzzelstuk enkel naar de onderkant en rechterkant moet kijken. De openingen en bulten van de rechterzijde en onderkant, vormen immers respectievelijk de bulten en openingen van de linkerzijde van het volgende puzzelstuk of de bovenkant van het onderste puzzelstuk.

Hieronder kan je het woord Geocaching lezen in puzzle code.

Puzzle code - Geocaching