Puzzle code

Puzzle code is een substitutieversleuteling dat gebaseerd is op Betamaze. Het is nog een vrij recente codering, uitgevonden in 2006 door Josh Ragsdell. Iedere letter of cijfer wordt in deze codering voorgesteld door een puzzelstuk.

Puzzle code letters

Hieronder kan je alle letters in het puzzle code alfabet terugvinden. Een letter wordt gevormd door een puzzelstuk met openingen en bulten aan de rechterzijde en onderkant van een puzzelstuk. Er is geen verschil tussen hoofd- en kleine letters in het puzzle code alfabet.

Puzzle code - APuzzle code - BPuzzle code - CPuzzle code - DPuzzle code - E
ABCDE
Puzzle code - FPuzzle code - GPuzzle code - HPuzzle code - IPuzzle code - J
FGHIJ
Puzzle code - KPuzzle code - LPuzzle code - MPuzzle code - O
KLMNO
Puzzle code - PPuzzle code - QPuzzle code - RPuzzle code - SPuzzlecode - T
PQRST
Puzzle code - UPuzzle code - VPuzzle code - WPuzzle code - XPuzzle code - Y
UVWXY
  Puzzle code - Z  
  Z  

Puzzle code cijfers

Cijfers werken net zoals bij letters in het puzzle code alfabet. Het enige verschil is dat de openingen en bulten ‘vierkant’ zijn.

Puzzle code - 0Puzzle code - 1Puzzle code - 2Puzzle code - 3Puzzle code - 4
01234
Puzzle code - 5Puzzle code - 6Puzzle code - 7Puzzle code - 8Puzzle code - 9
56789

Puzzle code ontcijferen

Als je puzzle code wil lezen, dan is de belangrijkste regel dat je bij ieder puzzelstuk enkel naar de onderkant en rechterkant moet kijken. De openingen en bulten van de rechterzijde en onderkant, vormen immers respectievelijk de bulten en openingen van de linkerzijde van het volgende puzzelstuk of de bovenkant van het onderste puzzelstuk.

Hieronder kan je het woord Geocaching lezen in puzzle code.

Puzzle code - Geocaching