Enochian

Wat is het Enochian?

Het Enochian is een alfabet dat bestaat uit 21 letters.

Waar komt het Enochian vandaan?

Het Enochian verscheen voor het eerst op het einde van de 16de eeuw. John Dee (astroloog en tovenaar) en zijn medewerker Edward Kelly beweren dat de Enochiaanse taal door engelen aan hun werd doorgegeven.

Enochian alfabet

Het Enochian alfabet bestaat uit 21 tekens: hierdoor kan niet iedere letter van het Latijnse alfabet voorgesteld worden. 1 letter (Y) kan voorgesteld worden door een punt toe te voegen aan de letter I. De letters U en V worden door hetzelfde teken voorgesteld. De letters J, K en W werden weggelaten*.

Enochian - aEnochian - bEnochian - cEnochian - dEnochian - e
ABC (K*)DE
Enochian - fEnochian - gEnochian - hEnochian - iEnochian - l
FG (J*)HIL
Enochian - mEnochian - nEnochian - oEnochian - pEnochian - q
MNOPQ
Enochian - rEnochian - sEnochian - tEnochian - u vEnochian - u v
RSTUV
Enochian - xEnochian - yEnochian - z
XY (W*)Z

* In sommige boeken wordt aan de letters J, K en W ook een teken gegeven. Echter is dit steeds verschillend. Het meest voorkomende is dat J = G, K = C en W = Y.