Trill language

Trill alfabet

Hieronder kan je de 26 symbolen terugvinden van de Trill language. Hoofdletters hebben hetzelfde symbool waarbij zwart en wit gewisseld worden ivm. de symbolen die hieronder afgebeeld worden.

Trill - aTrill - bTrill - cTrill - dTrill - eTrill - f
ABCDEF
Trill - gTrill - hTrill - iTrill - jTrill - kTrill - l
GHIJKL
Trill - mTrill - nTrill - oTrill - pTrill - qTrill - r
MNOPQR
Trill - sTrill - tTrill - uTrill - vTrill - wTrill - x
STUVWX
Trill - yTrill - z
YZ