Hiëratische cijfers en getallen

Wat zijn hiëratische cijfers?

Hiëratische cijfers zijn een getalsysteem dat de Egyptenaren gebruikten zodat ze niet steeds met hiërogliefen moesten werken. Hierdoor konden ze getallen in een veel compactere vorm noteren. Ze maken gebruik van 36 symbolen die eenheden, tientallen, honderdtallen en duizendtallen voorstellen.

Hoe worden hiëratische getallen gevormd?

Elk getal kan gevormd worden door de hiëratische symbolen te combineren. Hïeratische getallen zijn geen positioneel systeem waardoor ze in elke volgorde geschreven kunnen worden.

Zijn de hiëratische symbolen verandert?

De hiËratische symbolen zijn in de loop der tijd verschillende keren verandert. De symbolen die je hier kan vinden dateren van ongeveer 1800 voor Christus.

Hiëratische cijfers

Ontdek hieronder de symbolen die de eenheden, tientallen, honderdtallen en duizendtallen voorstellen in het hiëratisch schrift.

Hiëratische getallen

1Hieratische cijfers - 110Hieratische cijfers - 10100Hieratische cijfers - 1001000Hieratische cijfers - 1000
2Hieratische cijfers - 220Hieratische cijfers - 20200Hieratische cijfers - 2002000Hieratische cijfers - 2000
3Hieratische cijfers - 330Hieratische cijfers - 30300Hieratische cijfers - 3003000Hieratische cijfers - 3000
4Hieratische cijfers - 440Hieratische cijfers - 40400Hieratische cijfers - 4004000Hieratische cijfers - 4000
5Hieratische cijfers - 550Hieratische cijfers - 50500Hieratische cijfers - 5005000Hieratische cijfers - 5000
6Hieratische cijfers - 660Hieratische cijfers - 60600Hieratische cijfers - 6006000Hieratische cijfers - 6000
7Hieratische cijfers - 770Hieratische cijfers - 70700Hieratische cijfers - 7007000Hieratische cijfers - 7000
8Hieratische cijfers - 880Hieratische cijfers - 80800Hieratische cijfers - 8008000Hieratische cijfers - 8000
9Hieratische cijfers - 990Hieratische cijfers - 90900Hieratische cijfers - 9009000Hieratische cijfers - 9000

Hiëratische getallen kunnen in elke volgorde geschreven worden. Bijvoorbeeld het getal 5348 kan je op deze manier schrijven:

Hieratische cijfers - 5000Hieratische cijfers - 300Hieratische cijfers - 40Hieratische cijfers - 8

Maar evengoed op deze manier:

Hieratische cijfers - 8Hieratische cijfers - 40Hieratische cijfers - 300Hieratische cijfers - 5000