Romeinse cijfers omzetten

Romeinse getallen worden gevormd door een samenstelling van symbolen (letters). De symbolen die gebruikt worden om Romeinse cijfers te bepalen:

Symbool Waarde
I 1
V 5
X 10
L 50
C 100
D 500
M 1000

De volgorde van deze symbolen is belangrijk om de Romeinse cijfers te kunnen vertalen naar ons tallenstelsel. Zo is de combinatie IV gelijk aan 4, terwijl de combinatie VI gelijk is aan 6 in dit Latijnse cijferstelsel.

Romeinse cijfers vertalen

Belangrijk om weten bij Romeinse cijfers is dat je een bepaald symbool maximaal 3 keer na elkaar kan gebruiken. Bijvoorbeeld XXX is gelijk aan 30. Als je in Latijnse cijfers bijvoorbeeld 40 wil schrijven, dan noteer je dat als XL: hetgeen eigenlijk ’10 minder dan 50 wil zeggen’.

Hoe kan je nu Romeinse cijfers omrekenen? Zoals je intussen doorhebt, bestaan Romeinse cijfers uit een opeenvolging van symbolen, zolang de waarde van het volgende symbool kleiner of gelijk aan het vorige is tel je deze bij elkaar op. Van zodra de waarde van het eerstvolgende symbool groter is dan de waarde van het vorige symbool, dan moet je de waarde van het eerste symbool aftrekken van de waarde van het tweede symbool.

Bijvoorbeeld:

MCD = 1000 + (500-100) = 1400

Romeinse cijfers omrekenen: een geheugensteuntje

Als je zelf vlot Romeinse cijfers wil gebruiken of moet omrekenen, dan kan volgende tabel een duwtje in de rug betekenen om Romeins te tellen.

1 I 11 XI 30 XXX 400 CD
2 II 12 XII 40 XL 500 D
3 III 13 XIII 50 L 600 DC
4 IV 14 XIV 60 LX 700 DCC
5 V 15 XV 70 LXX 800 DCCC
6 VI 16 XVI 80 LXXX 900 CM
7 VII 17 XVII 90 XC 1000 M
8 VIII 18 XVIII 100 C 2000 MM
9 IX 19 XIX 200 CC 3000 MMM
10 X 20 XX 300 CCC 4000 MMMM