Rij van Lucas

Wat is de rij van Lucas?

De rij van Lucas is een wiskundige getallenreeks. Het is eigenlijk een soort van variant op de rij van Fibonacci, maar dan met andere beginwaarden.

Hoe werkt de rij van Lucas?

Net zoals bij de rij van Fibonacci is het volgende getal in de rij steeds de som van de voorgaande 2 getallen. De startwaarden van de rij van Lucas zijn 1 en 3. Het eerstvolgende getal in de rij is dus 4.

Naar wie is de rij van Lucas genoemd?

Deze rij is genoemd naar de Franse wiskundige Édouard Lucas (1842-1891).

Rij van Lucas: lijst met eerste 50 Lucas getallen

Hieronder kan je de eerste 50 getallen van de reeks van Lucas terugvinden. De rij start met 1 en 3 (sommige nemen 2 en 1 als beginwaarden voor de rij van Lucas) en vanaf dan is elk getal uit de rij van Lucas de som van de voorgaande 2 getallen.

2 (L0)1 (L1)3 (L2)
4711
182947
76123199
322521843
136422073571
5778934915127
244763960364079
103682167761271443
4392047106471149851
186049830103494870847
78811961275204320633239
333852825401852187403803
141422324228826127370248451
5990745789693230291568397607
253772063641061182436643838879
107499571221739379600128143753123