Tabel van Mendeljev: ontdek het periodiek systeem

Wat is het periodiek systeem der elementen?

Het Periodiek systeem der elementen, ook wel tabel van Mendeljev genoemd, is de voorstelling van de chemische elementen op basis van hun atoomnummer.

Hoe werkt de tabel van Mendeljev?

De tabel van Mendeljev bestaat uit 7 periodes: dat zijn de rijen in de tabel. Er bestaan ook 18 groepen deze worden voorgesteld door de kolommen. Vaak worden chemische elementen die bij elkaar horen ook in dezelfde kleur geplaatst.

Wie was Mendelejev?

De Russische scheikundige Dmitri Ivanovitsj Mendelejev was de eerste die de chemische elementen rangschikte in periodes. Op basis van de toen gekende elementen deed hij ook voorspellingen voor de niet gekende elementen. Zijn voorspellingen uit 1869 bleken grotendeels te kloppen.

Hoeveel chemische elementen zijn er?

De tabel van Mendeljeve bevat 118 elementen. Er bestaan ook 4 chemische elementen die niet op de aarde te vinden zijn.Add question

Elementen van de tabel van Mendeljev op atoomnummer

Wij hebben hieronder alle elementen uit de tabel van Mendeljev gesorteerd op basis van het atoomnummer.

AtoomnummerNaam scheikundig elementSymbool
1WaterstofH
2HeliumHe
3LithiumLi
4BerylliumBe
5BoorB
6KoolstofC
7StikstofN
8ZuurstofO
9FluorF
10NeonNe
11NatriumNa
12MagnesiumMg
13AluminiumAl
14SiliciumSi
15FosforP
16ZwavelS
17ChloorCl
18ArgonAr
19KaliumK
20CalciumCa
21ScandiumSc
22TitaniumTi
23VanadiumV
24ChroomCr
25MangaanMn
26IJzerFe
27KobaltCo
28NikkelNi
29KoperCu
30ZinkZn
31GalliumGa
32GermaniumGe
33ArsenicumAs
34SeleenSe
35BroomBr
36KryptonKr
37RubidiumRb
38StrontiumSr
39YttriumY
40ZirkoniumZr
41NiobiumNb
42MolybdeenMo
43TechnetiumTc
44RutheniumRu
45RhodiumRh
46PalladiumPd
47ZilverAg
48CadmiumCd
49IndiumIn
50TinSn
51AntimoonSb
52TelluurTe
53JodiumI
54XenonXe
55CesiumCs
56BariumBa
57LanthaniumLa
58CeriumCe
59PraseodymiumPr
60NeodymiumNd
61PromethiumPm
62SamariumSm
63EuropiumEu
64GadoliniumGd
65TerbiumTb
66DysprosiumDy
67HolmiumHo
68ErbiumEr
69ThuliumTm
70YtterbiumYb
71LutetiumLu
72HafniumHf
73TantaliumTa
74WolfraamW
75ReniumRe
76OsmiumOs
77IridiumIr
78PlatinaPt
79GoudAu
80KwikHg
81ThalliumTl
82LoodPb
83BismutBi
84PoloniumPo
85AstatiumAt
86RadonRn
87FranciumFr
88RadiumRa
89ActiniumAc
90ThoriumTh
91ProtactiniumPa
92UraniumU
93NeptuniumNp
94PlutoniumPu
95AmericiumAm
96CuriumCm
97BerkeliumBk
98CaliforniumCf
99EinsteiniumEs
100FermiumFm
101MendeleviumMd
102NobeliumNo
103LawrenciumLr
104RutherfordiumRf
105DubniumDb
106SeaborgiumSg
107BohriumBh
108HassiumHs
109MeitneriumMt
110DarmstadtiumDs
111RoentgeniumRg
112UnunbiumUub
113UnuntriumUut
114UnunquadiumUuq
115UnunpentiumUup
116UnunhexiumUuh
117UnunseptiumUus
118UnunoctiumUuo

Tabel van Mendeljev voor Geocaching

De tabel van Mendeljev is een handig middel om de chemische elementen voor te stellen, daarom dat er voor andere branches afgeleide versies gemaakt worden die sterk lijken op de tabel van Mendeljev. Ook voor Geocaching is er een afgeleide versie van de tabel van Mendeljev gemaakt: Elements of Geocaching.