Baudotcode

De Baudotcode wordt ook wel het telegraafalfabet genoemd. Het is een code ontworpen voor een toetsenbord met 5 toetsen waarbij 2 vingers van het linkerhand (wijsvinger en middelvinger) gebruikt werden en 3 vingers van de rechterhand (wijsvinger, middelvinger en ringvinger).

Elk van deze 5 toetsen kon per combinatie ingedrukt of niet ingedrukt worden. Ingedrukte toetsen worden met een ‘o’ genoteerd, terwijl niet ingedrukte toetsen met een ‘.’ genoteerd worden.

Baudotcode letters

De Baudotcode bestaat uit een lettertabel en een tekentabel. De letters worden via volgende codes aangeduid.

.. o...o ..o.o o.o.o ooo.. .o.
ABCDE
.o .oo.o .o..o oo... .oo.o o..
FGHIJ
oo o..oo oo.oo .o.oo .oo.. ooo
KLMNO
oo ooooo o.ooo ..oo. ..oo. o.o
PQRST
.. o.oo. oooo. .ooo. .o... ..o
UVWXY
o. oo.
Z

Baudotcode tekentabel

De cijfers kunnen we terugvinden in de tekentabel. Daarnaast kan je hier ook de leestekens in terugvinden.

.. o.... .o... ..o.. o.o.. ooo
12345
.o o...o .o..o ..o.o o.o.o ooo
67890
o. o..o. oooo. oo.o. .oooo o..
.:?(
oo .o... .oooo o.ooo ooooo oo.
)/+=
oo .oo.. oo.o. o.o.. .oo.o oo.
£1/2/3/4/
.o .ooo. ..oo. .o.
5/7/9/

Omschakelen tussen letter- en tekentabel

Om vlot te kunnen schakelen van de lettertabel naar de tekentabel, kan je onderstaande code gebruiken.

o. …omschakelen naar lettertabel
.o …omschakelen naar tekentabel
oo …laatste teken verwijderen