Geocache listing

De geocache listing is een term die ingebakken zit bij heel wat geocachers. Het is afkomstig uit de Engelse taal en is eigenlijk wat verouderd. In het verleden was de Geocaching.com website enkel beschikbaar in het Engels en toen je een nieuwe geocache wou aanmaken moest je het proces van listing a cache doorlopen.

Vrij vertaald is listing a cache het aanmelden van een geocache. Vandaag de dag is het proces voor het aanmelden van een nieuwe geocache wel in verschillende talen beschikbaar en is het proces heel wat eenvoudiger geworden. Nu moet je alle informatie en details voor jouw nieuwe cache doorgeven waarna deze mooi verwerkt worden op een cachepagina. Ontdek welke info je kan vinden op een cachepagina.

Heel wat geocachers spreken nog steeds van het aanmaken van cache listings, je mag ook spreken over het aanmaken van de geocachepagina.